Groeien in Vertrouwen biedt psycho-educatie aan. Met het kind en/of ouders wordt gesproken over wat de resultaten van het onderzoek of van een gestelde diagnose betekenen voor de dagelijkse praktijk op school en thuis. Doel is hiermee te bereiken dat enerzijds het kind zichzelf beter gaat begrijpen en gaat ervaren welke kwaliteiten hij/zij heeft. We gaan er hierbij vanuit dat wie zichzelf goed kent, beter voor zichzelf kan zorgen en voor zichzelf kan opkomen en gemakkelijker keuzes kan maken in het leven. Anderzijds krijgen ook ouders en school handvatten die helpen bij het leren omgaan met de situatie. Hierdoor ontstaat meer acceptatie en begrip.

Groeien in Vertrouwen maakt bij de psycho-educatie gebruik van Brain Blocks. Brain Blocks is in 2005 bedacht door Stephan van de Ven. Bij Brain Blocks is het uitgangspunt dat cliënten zelf het beste weten wat ze voelen en ervaren. Het uitnodigen tot het verbeelden van deze ervaringen staat van oorsprong in de werkwijze centraal. De Brain Blocks beelden die cliënten van hun ervaringen maken geven inzicht in de manier waarop de client de relatie met zichzelf, anderen en zijn omgeving vorm geeft. Daarbij geeft het inzicht in ontwikkeling en de mogelijkheid om tot reflectie op het eigen functioneren te komen.