Ouders kunnen bij de praktijk terecht voor vragen over de ontwikkeling van hun kind. Deze vragen kunnen betrekking hebben op:

 • Gedragsproblemen

 • Problemen met het reguleren van emoties

 • Beperkte sociale vaardigheden

 • Faalangst

 • Somberheid

 • Hoofdpijn en buikpijn zonder medische oorzaak

 • Een negatieve mindset

Indien nodig zal middels diagnostisch onderzoek in kaart gebracht worden wat de oorzaak is van de problemen. Iedereen is uniek. Bij praktijk Groeien in Vertrouwen wordt een passende behandeling op maat gemaakt die past bij het kind of de jongere en zijn of haar hulpvraag.

Cognitieve gedragstherapie

Er wordt gewerkt met elementen uit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Het accent van de gesprekken ligt op het opsporen en veranderen van gedachten (cognities) die tot negatieve emoties leiden. Er wordt expliciet gebruik gemaakt van de sterke kanten van u en uw kind en van de oplossingen die u en uw kind vaak al met succes in andere situaties hebben toegepast. In de begeleiding gaan we samen met het kind ontdekken welke gedachte en gevoelens er zijn en welk verband bestaat tussen wat iemand denkt, voelt en wat iemand doet. We gaan samen experimenteren, gedachten onderzoeken en positieve manieren van denken versterken.

Brain Blocks

Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en

gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor de cliënt om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Het verschillend denken en handelen kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden. Brain Blocks bestaat uit verschillende materialen zoals een afbeelding van een hoofd en lijf en verschillende gekleurde blokken, die gebruikt worden om ervaringen en belevingen vorm te geven. Aan de hand van concrete situaties ontstaan Brain Blocks ‘beelden’ waarop gereflecteerd wordt. Dit geeft inzicht in ervaringen en manieren van denken. Door het inzicht wordt het mogelijk om uiteindelijk tot anders denken, handelen en voelen te komen.

Mindsettraining

Iedereen wordt geboren met een sterke wil om te leren. Heel jonge kinderen zijn van nature gemotiveerd. Helaas kan deze motivatie op latere leeftijd ook verdwijnen, wanneer het lastiger wordt. Zolang alles goed gaat, blaken deze kinderen van zelfvertrouwen, maar wanneer er een uitdaging op hun pad komt, haken ze het liefst zo snel mogelijk af. De mindsettheorie van Carol Dweck verklaart waarom. Mindset staat voor de manier waarop kinderen denken over zichzelf en dan met name hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste mindset en een groeimindset. Een vaste mindset belemmert ontwikkeling en veroorzaakt vaak faalangst. Een groeimindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van talenten.

Groeien in Vertrouwen biedt een mindsettraining aan voor kinderen van 7 tot ongeveer 16 jaar. Met deze training worden kinderen geholpen bij het ontwikkelen van een groeimindset. Alles wat eerder het liefst vermeden werd, zoals uitdagingen aangaan, inspanning leveren, fouten maken, gaan we samen in een veilige omgeving oefenen. We maken hiervoor kennis met Fixie en Growie. Zij geven het kind inzicht in de mindsettheorie. Fixie heeft een vaste mindset en ziet overal problemen. Growie zet deze problemen om in kansen. Tijdens de training komen allerlei situaties aan bod en het kind leert hoe Growie hierop zou reageren. Zo oefent het op een speelse manier te denken vanuit een groeimindset. Zo leggen ze zelf de basis voor (talent)ontwikkeling en groei en helpt mindsettraining hen het beste uit zichzelf te halen.

Brugklastraining Klaar voor de start...

Deze brugklastraining is voor kinderen van groep 8, die de overstap maken naar de brugklas. Tieners leren om steviger in hun schoenen te komen staan tijdens de eerste periode van de brugklas. De onderwerpen die tijdens training aanbod komen zijn:

 • nieuwe contacten maken / invoegen in een nieuwe groep

 • zicht krijgen op je eigen talenten en hoe deze in te zetten

 • plannen, agendagebruik en huiswerkaanpak

 • effectieve leerstijlen

 • vergroten van zelfbeeld en zelfvertrouwen

 • kennismaking met de nieuwe vakken

Faalangstreductietraining

De faalangstreductietraining is een training om faalangst bij kinderen van 9 tot 12 jaar te verminderen. Faalangst is een vorm van angst die je in zijn greep krijgt als je moet presteren. In deze training leren kinderen aan de hand van oefeningen verschillende vaardigheden en technieken die hen helpen om te gaan met faalangstige gevoelens. De oefeningen hebben betrekking op het herkennen van gevoelens, lichamelijke reacties (spanning/ontspanning), de invloed van gedachten op je gedrag, exposure, aangeleerde hulpeloosheid en een aantal sociale vaardigheden (assertiviteit, omgaan met complimenten). Er wordt gebruik gemaakt van de cognitieve gedragstherapie en de ontspanningstechnieken van Bernstein. De kinderen hebben elk hun eigen werkboek. Bij elke bijeenkomst staat een samenvatting van wat er is besproken en de thuisoefening voor die week. Op deze manier worden zowel het kind als de ouders op de hoogte gehouden wat er besproken is en welke vaardigheid het kind heeft geleerd.

Teken je gesprek

Teken je gesprek is een middel wat ingezet wordt om gesprekken gestructureerd visueel te maken. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen wordt een gestructureerd, visueel verslag gemaakt van wat het kind verteld. ​De overzichtelijke, kleurige gesprekstekening die ontstaat, geeft het kind letterlijk zèlf zicht op zijn problemen. Een gesprekstekening biedt een ‘nieuw perspectief’. Het kind ziet het eigen probleem tot de kern teruggebracht in samenvattende bewoordingen en passende kleuren. Vanuit dit nieuwe perspectief kan het kind zèlf komen tot een inzicht en een oplossing. Deze methode stimuleert het zelfoplossend vermogen van het kind.

VRIENDEN-programma

Het VRIENDEN-programma is een cognitief gedragstherapeutisch programma waarin kinderen en jongeren wordt geleerd om met hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties om te gaan en op deze manier angst, stress en depressieve gevoelens te verminderen. De training is erop gericht om kinderen te helpen in het versterken van hun zelfvertrouwen, het leren herkennen van emoties en hiermee om leren gaan, het ontwikkelen van een groeimindset en het leren omgaan met angsten en problemen. Met het doel dat kinderen leren om met hun uitdagingen om te gaan, gevoelens van angst, stress en piekergedachten te verminderen en probleemoplossende vaardigheden aanleren, met als doel uw kind steviger in zijn/haar schoenen te laten staan en meer zelfvertrouwen te laten krijgen. Er wordt kinderen geleerd om hun eigen gedrag, gedachten en lichamelijke reacties te herkennen, te begrijpen en aan te pakken. De naam van het VRIENDEN-programma is gekozen door gebruik te maken van de eerste letters, die corresponderen met een aspect uit de training. Aan de hand van de eerste letters wordt het kind meegenomen door de hele training:

 • Voel je gevoelens: Er wordt aandacht besteed aan het leren kennen van jouw eigen gevoelens, maar ook de gevoelens van een ander. Hoe kun je deze gevoelens herkennen en hoe merk je dit in jouw lichaam?

 • Rust en ontspan: Het aanleren van verschillende methodes om te ontspannen op het moment dat er sprake is van angsten, stress, piekeren, verdriet, boosheid en spanning.

 • Ik kan het: hierbij wordt aandacht besteed aan helpende en niet-helpende gedachten.

 • Een stappenplan: Iets dat je moeilijk vindt, hoef je niet in één keer te kunnen. Hoe kun je deze opdrachten aanpakken en wat werkt voor jou?

 • Naasten: Wie kunnen jou helpen? Wat vind jij zelf belangrijk, wanneer ben jij of iemand anders een goede vriend?

 • Doe je oefeningen: kinderen krijgen tijdens de training te maken met verschillende oefeningen die ze aan de hand van huiswerkopdrachten ook thuis en in het dagelijks leven kunnen toepassen.

 • EN ontspan

In de praktijk bieden we twee verschillende VRIENDEN-trainingen aan, afhankelijk van de leeftijd van uw kind:

- Fijn! Vrienden-training voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar oud

- Vrienden voor het leven-training voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar oud