Groeien in Vertrouwen biedt coaching voor leerkrachten en intern begeleiders. Werken in het onderwijs doe je vanuit passie en met maar 1 doel: het beste voor ieder kind nastreven. Daar ondersteun ik graag in. De begeleidingstrajecten zijn altijd maatwerk, toegesneden op de ontwikkelvraag.

Het vak van IB-er is waardevol en veelzijdig. Het vraagt een breed scala aan vaardigheden. Sommige van deze vaardigheden zitten in jouw talenten, anderen zijn lastiger om helemaal vanuit jezelf te ontwikkelen. Groeien in Vertrouwen kan de volgende ondersteuning bieden:

  • opzetten van een heldere en effectieve zorgcyclus

  • opbrengstgericht werken en/of handelingsgericht werken

  • analyse van de leeropbrengsten van leerlingen, groepen en de school

  • versterken van coachingvaardigheden, zodat je leerkrachten nog beter kunt begeleiden

  • dossiervorming

  • effectieve leerling- en groepsbesprekingen voeren