Groeien in Vertrouwen richt zich niet alleen op kinderen en ouders, maar vooral ook op de school. We proberen met alle betrokkenen een plan van aanpak op te stellen die aansluit bij wat een kind nodig heeft, zodat hij/zij meer zelfvertrouwen krijgt, leert omgaan met zijn probleem of stoornis en zijn talenten kan benutten.

Hiervoor bieden we de volgende diensten aan:

  • Uitvoeren van arrangementen voor leerlingen die meer nodig hebben dan in de basisondersteuning geboden kan worden. Dit geldt voor leerlingen uit zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Kenmerkend voor Groeien in Vertrouwen is dat wij binnen de arrangementen continu werken vanuit een samenwerkingsdriehoek met het individuele kind, de ouders en de school. Dit betekent dat begeleiding, indien gewenst, ook in de klas kan plaatsvinden. Wekelijks wordt een schriftelijke terugkoppeling van de geboden begeleiding gestuurd naar alle betrokkenen.

  • Aansluiten bij multidisciplinair overleg: Het is mogelijk om Groeien in Vertrouwen te benaderen voor meedenken en advisering tijdens een multidisciplinair overleg.