Groeien in Vertrouwen biedt diagnostiek en begeleiding aan kinderen en jongeren, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hierbij werk ik nauw samen met school en ouders om de stimulerende en belemmerende factoren in kaart te brengen.

De diagnostiek en begeleiding wordt oplossingsgericht ingezet, waarbij de sterke kanten van het kind ingezet worden om zo de ervaren problemen te verminderen. Daarnaast wordt handelingsgericht gewerkt, waarbij het doel is om inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van het kind en te kijken hoe de omgeving hier zo goed mogelijk op kan aansluiten. De gegeven adviezen zijn altijd praktisch en sluiten aan bij de mogelijkheden van de school en ouders.

Groeien in Vertrouwen kan op twee manieren geïnterpreteerd worden:

  • Iedereen heeft succeservaringen nodig om zelfvertrouwen te kunnen opbouwen. Dit vertrouwen is nodig om nieuwe uitdagingen te durven aangaan, om te leren en om fouten te durven maken. In de begeleiding ben ik erop gericht om het zelfvertrouwen te laten groeien, zodat het leren makkelijker en met meer plezier kan plaatsvinden.

Als je vertrouwen hebt,

hoef je niet de hele trap te zien

om de eerste stap te zetten.

Martin Luther King

  • Leren en groeien kan alleen plaatsvinden in een veilige en vertrouwde omgeving. In de praktijk Groeien in Vertrouwen bieden we een setting, waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn.