Groeien in Vertrouwen is een particuliere praktijk. Dit betekent dat de kosten niet worden vergoed via de gemeente of zorgverzekering. Dit is een bewuste keuze, omdat ik graag samen met ouders, school en het kind bepaal wat nodig is en hierbij niet beperkt wil worden door vooraf vastgelegde uren. Ook wordt er niet gewerkt vanuit een verplichte diagnose. In de praktijk wordt juist gefocust op de sterke kanten van het kind en kijken we samen wat er nodig is om tot een positieve ontwikkeling te komen. Daarnaast wordt op deze manier uw privacy gewaarborgd, omdat ik op deze manier geen gegevens aan derden moet verstrekken.


Regelmatig wordt gewerkt met een persoonsgebonden budget (PGB). Deze kan aangevraagd worden bij uw gemeente. Hierbij is het opstellen van een duidelijke hulpvraag en een plan van aanpak van belang. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, kunt u altijd contact opnemen.


Tarieven begeleiding:


Telefonisch kennismakingsgesprek gratis


Intakegesprek 70 Euro


Individuele orthopedagogische begeleiding 70 Euro per uurTarieven onderzoek:


Intelligentieonderzoek met WISC-V inclusief intakegesprek, verslaglegging en adviesgesprek 450 Euro


Screening werkgeheugen inclusief verslaglegging 120 Euro


Didactisch onderzoek inclusief intakegesprek, verslaglegging en adviesgesprek *


Neuropsychologisch onderzoek inclusief intakegesprek, verslaglegging en adviesgesprek *


Sociaal-emotioneel onderzoek inclusief intakegesprek, verslaglegging en adviesgesprek *


*De kosten van psychodiagnostisch onderzoek zijn afhankelijk van het aantal contacten, de hulpvraag en de omvang van het onderzoek. Tarief wordt berekend uitgaand van 70 Euro per uur.Tarieven scholen:


Aansluiten bij ondersteuningsteam of ander overlegmoment 70 Euro per uur


Observatie 70 Euro per uur


Coaching leerkracht / IB / directie op scholen 90 Euro per uur


Studiemoment verzorgen 90 Euro per uur


Afspraken kunt u tot 24 uur van tevoren veranderen. Als u zonder afzegging afwezig bent, moet ik de afspraak voor 50 procent in rekening brengen.