Christine Grift is als orthopedagoog lid van het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Zij staat geregistreerd als basisorthopedagoog met basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) bij de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Dit betekent dat de geboden diagnostiek en begeleiding voldoet aan de beroepscodes en eisen voor praktijkvoering. Elke vijf jaar wordt een herregistratie behaald d.m.v. het volgen van nascholing, intervisie, supervisie en werkervaring. Zij is lid van de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers (LBRT).

Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan kunt u dat natuurlijk direct bespreken. Indien dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u zich met uw klacht tot de betreffende beroepsvereniging wenden.